CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
 
DesignaciónEsfuerzo logitudinal admisible 
daN
Esfuerzo vertical admisible
daN 
Separación entre fases contiguas (mm)Código
BP 125-175012530017505230020
S/BP 125-200012530020005230028
BP 225-175022530017505230022
S/BP 225-200022530020005230029
CCH5230900
 
DIMENSIONES
 
Crucetasd
BP 125-17501750
S/ BP125-20002000
BP 225-17501750
S/BP 225-20002000